4. Fresh! 4

5. Fresh! 5

6. Fresh! 6

7. Fresh! 7

8. Fresh! 8

9. Fresh! 9

10.Fresh! 10

11.Fresh! 11

 

 

 

Krzysztof Kobyliński - kbds,voc

Vladiswar Nadishana - dr, eflute,flutes, jewish harps

Marina Zakharova - voc

 

 

2008