1. Midnight (Krzysztof Kobylinski)
2. Sagrada Familia (Krzysztof Kobylinski)
3. Fort Leen (Krzysztof Kobylinski)
4. 11 against 4 (Krzysztof Kobylinski)
5. Equator (Krzysztof Kobylinski)
6. Impression a minor (Krzysztof Kobylinski)
7. The Moon (Krzysztof Kobylinski)
8. Return of Lion (Krzysztof Kobylinski)
9. Pink Year (Krzysztof Kobylinski)

1. Krzysztof Kobylinski
2 - 5 Mike Stern, Krzysztof Kobylinski Trio
6 - 9 Randy Brecker, AMC Trio, Krzysztof Kobylinski
All compositions Krzysztof Kobylinski
Mastering: Zbigniew Malecki
Cover design: Malgorzata Knobloch
Sponsored by Samorzad Miasta Gliwice
Produced by Fundacja Integracji Kultury
w Gliwicach